ترخیص دستگاه سلامتی  یکی دیگر از خدمات تیم بازرگانی پترو هرمز  در راستای سایر خدمات ترخیص کالا و واردات کالا و همچنینصادرات کالا می باشد شما در صورتی که نیاز به ترخیص دستگاه سلامتی نظر دستگاه فشار خون ، دستگاه اندازه گیری قند خون و سایر  دستگاه سلامتی میتوانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید تا همکاران ما مشاوره های مورد نیاز برای ترخیص این نوع از کالا هار را برای شما انجام دهند.

ترخیص دستگاه سلامتی به عنوان یکی از کالا های با ترافیک بالا می باشد که گروه بازرگانی پترو هرمز با توجه با نیاز های مشتریان خود اقدام به ترخیص این نوع از کالا های نیز نموده است شما در صورت نیاز به  ترخیص دستگاه سلامتی میتوانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باید تما همکاران ما مدارک مورد نیاز برای ترخیص دستگاه سلامتی را برای شما عنوان نمایند.