ترخیص لوازم پزشکی یکی دیگر از اقدامات تیم بازرگانی پترو هرمز پیرو سایر خدمات خود در راستای ترخیص کالا می باشد اگر نیاز به ترخیص لوازم پزشکی دارید بهتر است بدانید که پترو هرمز به عنوانی یکی از گرو های فعال در زمینه ترخیص لوازم پزشکی می باشد این گروه با داشتن ترخیص کار های با تجربه آماده است تا ترخیص لوازم پزشکی را در تمامی گمرک های کشور بر عهده بگیرد گروه پترو هرمز بر این امید است تا همواره با انجام ترخیصی با اطمینان و سرعت بالا رضایت مشتری را  به دست آود.

ترخیص لوازم پزشکی به گونه ای می باشد شما در هر مرحله از فرایند ترخیص میتواند وضعیت کالای ترخیص خود را مشاهده کنید برای این منظور شما میتوانید با استفاده از سامانه پیامکی و همچنین تماس با ما از وضعیت کالای ترخیص خود با خبر شوید.

از جمله ترخیص لوازم پزشکی میتوان به:

  1. ترخیص لوازم پزشکی زنان و زایمان

  2. ترخیص لوازم پزشکی عمومی

  3. ترخیص لوازم پزشکی آزمایشگاهی

  4. ترخیص لوازم پزشکی داندانپزشکی

  5. ترخیص لوازم پزشکی بیمارستان

  6. ترخیص لوازم پزشکی اتاق عمل

  7. و…..

اشاره کرد.